Az oldal használatával elfogadod a következő szerződési feltételeket:


Általános
A szolgáltatás üzemeltetője a Ballia Kft.7761 Kozármisleny, Rózsa utca 10/2 0672/435-262
(továbbiakban “Pizzaboypecs.hu”). A szolgáltatás a www.pizzaboypecs.hu domain alatt
érhető el.
A weboldal segítségével a Felhasználók ételt és italt (továbbiakban “Áruk”) rendelhetnek
házhoz szállításra.
A rendelés feladási szolgáltatás ingyenes, az áruk pedig ugyanannyiba kerülnek, mintha azt
telefonon rendelné meg a Felhasználó.
A Pizzaboypecs.hu fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy
teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy
letiltsa.
ÁSZF hatálya
Ezek a feltételek a Pizzaboypecs.hu szolgáltatásának használatára vonatkoznak. A feltételeket
a Felhasználók regisztrációjukkal, ill. rendelés leadásával mindenkor elfogadják.
Az ÁSZF hatályos akkor is, ha a Pizzaboypecs.hu szolgáltatása más weboldalon keresztül
érhető el. Továbbá érvényes a Pizzaboypecs.hu szolgáltatásának minden olyan felhasználási
módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal stb.), amelyeken keresztül a
Pizzaboypecs.hu rendelési rendszere elérhető.
Szerződéskötés
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak továbbá a szerződés nem tartozik a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.)
Korm. rendelet hatálya alá.
A Pizzaboypecs.hu és a Felhasználó között a szerződés az áruk kiszállítására vonatkozóan jön
létre. A Felhasználó a Pizzaboypecs.hu szolgáltatásán keresztül történő rendelés leadásával
egyidejűleg elfogadja az étterem árukiszállításra vonatkozó ajánlatát is. Az ajánlatok szállítási
címtől függően változhatnak. Ezen ajánlat elfogadásával szerződés jön létre a Felhasználó és
az étterem között. A rendelés leadásával a Felhasználó elfogadja az étterem szerződési
feltételeit, melyeket a Pizzaboypecs.hu a rendelésnél feltüntetett. Az étterem nem kötelezhető
a rendelés teljesítésére, de erről a Felhasználót értesíteni köteles.
A rendelés teljesítésével kapcsolatban a Pizzaboypecs.hu semmilyen kártérítésre nem
kötelezhető. Amennyiben a rendelés feladása után számított 30 percen belül a
Pizzaboypecs.hu nem küld rendelést visszaigazoló emailt, akkor a Felhasználó mentesül az
ajánlati kötöttség alól . A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés
írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződés/rendelés adatai 
megtekinthetők visszamenőleg is a “Fiókom -> Legutóbbi rendelések” menüpont alatt. A
szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.
Rendelési folyamat – Házhoz szállítás, ételrendelés
A rendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Felhasználó “Rendelés” menüpontra
kattintva az online étlap kategóriáit láthatja. A megjelenő online étlapon kiválasztott áruk a
virtuális kosárba kerülnek. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés
teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A megrendelés leadása előtt lehetőség
van az adatok ellenőrzésére. A “Megrendelés elküldése” gomb lenyomásával a
Pizzaboypecs.hu automatikusan eljuttatja az információkat az étteremnek. Az étterem
elkészíti az ételeket, és kiszállítja azokat.
A Pizzaboypecs.hu a rendelés feladása után azonnal e-mailben visszaigazolja a rendelés
adatait. Ezeket az adatokat a “Fiókom” oldalon, a “Legutóbbi rendelések” információs
blokkban is feltünteti a Pizzaboypecs.hu
Árak és fizetés
Minden áru, illetve szolgáltatás ára magyar forintban értendő, és tartalmazza a magyar áfát.
A rendelés értékének kiegyenlítése a Pizzaboypecs.hu szolgáltatásában megjelölt módokon
lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést a
Pizzaboypecs.hu az étterem részére továbbította. A rendelési értéket a Pizzaboypecs.hu -val
szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya,
vagy kiszállításnál maga a Felhasználó készpénzben vagy étkezési utalvánnyal fizeti meg az
étterem alkalmazottja számára.
Rendelés lemondás, elállás joga
A rendelés azonnali kiszállítás esetén a Felhasználó által nem mondható le. Kivételt képez, ha
a Felhasználó, akár indoklás nélkül a rendelés feladása után 5 percen belül jelzi ezt a
Pizzaboypecs.hu ügyfélszolgálatának (+36-72/435-262). Ezután a Felhasználót elállási jog
viszont nem illeti meg Pizzaboypecs.hu -val szemben, hiszen gyorsan romlandó áruk a
szerződés tárgyai.
A Pizzaboypecs.hu -nak nem áll módjában a megrendelés után visszatérítést adni,
amennyiben az már feldolgozásra került.
Amennyiben a Pizzaboypecs.hu hibájából nem teljesült a kiszállítás 72-órán belül az összeg
visszafizetésre kerül.
Regisztráció
A Felhasználó köteles a regisztráció során kért adatokat egyértelműen és a valóságnak
megfelelően megadni és frissíteni. A valós adatok ahhoz szükségesek, hogy a megrendelt árut
pontosan szállítsák ki a Felhasználóhoz.
A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni.
A Pizzaboypecs.hu fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja vagy
indoklás nélkül visszautasítsa.


Adatvédelem
1) Az adatvédelemről általában
A Pizzaboypecs.hu tiszteletben tartja és megóvja a Felhasználó személyes adatait. Honlapunk
biztonságot nyújt mindenkinek, aki meglátogatja akár tájékozódás, akár vásárlás céljából.
Az adatkezelés célja a Pizzaboypecs.hu elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A
kereskedői tevékenységünk és jogszabályi előírások miatt kötelesek vagyunk megőrizni a
rendelési adatokat annak érdekében, hogy szolgáltatásunk és elszámolásunk adatokkal is
alátámasztható legyen.
A megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik
félnek nem adjuk át, és azokat csak saját céljainkra használjuk fel. Az adatkezelés jogalapja a
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a felhasználó önkéntes
hozzájárulása a Magyar Törvénynek megfelelően.


2) Ki az adatkezelő?
A Pizzaboypecs.hu szolgáltatását a Ballia Kft. üzemelteti.
3) Milyen információkat gyűjtünk össze, és hogyan használjuk azokat?
1. a) A Pizzaboypecs.hu meglátogatásakor olyan általános információkat gyűjtünk,
amelyek nem azonosítják a Felhasználót személyesen (pl.: oldalak letöltési
gyakorisága). Ezeket és az ezekhez hasonló információkat utána elemezzük annak
érdekében, hogy a honlapot a látogatóink igényei és vásárlói szokásai alapján
fejlesszük.
2. b) A honlapunkon cookie-kat, magyar nevén sütiket használunk annak érdekében,
hogy kényelmesebbé tegyük a vásárlás folyamatát. Ezzel érjük el, hogy a honlap
emlékszik a Felhasználó bejelentkezésére, és következő látogatáskor ismerősként
üdvözli. A cookie-k használatából eredő visszaélésekre a Felhasználó felelősséget
vállal.
3. c) Ahhoz, hogy a megrendelt árukat ki tudják szállítani a megfelelő címre, az alábbi
adatokat kell megadni:
Azonosító és jelszó
Vezeték- és keresztnév
Szállítási cím
E-mail cím
Telefonszám
4. d) A megrendeléssel egy időben rögzítésre kerülnek a Felhasználó által megadott
megrendeléshez kötődő adatok is (megrendelés ideje, fizetés módja, megjegyzés). A
rendelés feladásakor eltároljuk a Felhasználó számítógépének IP-címét. A
Pizzaboypecs.hu a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
5. e) A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy
karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a Felhasználó számítógépére,
amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.
4) Meddig tároljuk az adatokat?
A Pizzaboypecs.hu a rendelési adatokat és az ahhoz kapcsolódó Felhasználói információkat 5
évig tárolja. A regisztráció során megadott személyes adatok (kivéve, amelyek a jogszabályi
előírások miatt a Pizzaboypecs.hu hu megőriz) kezelése a regisztrációval kezdődik és annak
törléséig tart.
5) Ki férhet hozzá az adatokhoz?
A Ballia Kft. ügyfélkezeléssel foglalkozó munkatársai és a szolgáltatás folyamatos
üzemeltetéséért felelős rendszergazdák férhetnek hozzá a Pizzaboypecs.hu oldal eltárolt
adataihoz.
6) Adatbiztonsági intézkedések
Az adatok szerverteremben telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szervereink
adathordozóin tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen
pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. A Pizzaboypecs.hu bankkártya
adatokat nem tárol.
A Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
A kötelező személyes adatok megadása nélkül nem vehetők igénybe a Pizzaboypecs.hu
ételrendelési szolgáltatásai. A többi, a Felhasználó személyéhez szorosabban köthető
személyes adat megadásáról maguk a Felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja az
érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adatok kezeléséről tájékoztatás kérhető. Ebben
az esetben munkatársaink meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján),
és válaszolnak a kérdésekre. Ebben az esetben információt adunk ki a kezelt adatok
tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatok törlési, zárolási,
helyesbítési lehetőségeiről, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az
adatotokat. A tájékoztatás ügyfélszolgálatunk felkeresésével kérhető.
Minden felhasználó maga módosíthatja személyes adatait. Erre bejelentkezés után a
Személyes adatok funkció alatt van lehetőség. A regisztrációt az Ügyfélszolgálathoz intézett
kérés esetén 5 munkanapon belül megszüntetjük.
Jogérvényesítési lehetőségek
Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Pizzaboypecs.hu üzemeltetői megsértették személyes
adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.
Tiltott tartalmak
Kifejezetten tilos a Pizzaboypecs.hu oldalain törvényileg nem engedélyezett tartalmak
továbbítása, közlése, megosztása. A Pizzaboypecs.hu fenntartja a jogot a Felhasználók által
feltöltött tartalmak törlésére.
Problémák, reklamáció
Panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az ügyfélszolgálat áll a Felhasználó
rendelkezésére. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei a Pizzaboypecs.hu honlapján találhatóak.
Azonnali probléma esetén a lehető leghamarabb, minden más esetben 72 órán belül válaszol
az Ügyfélszolgálat.
A Felhasználónak a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén az
Ügyfélszolgálathoz vagy az étteremhez lehet fordulnia, de ezzel kapcsolatos igényét csak az
étteremmel szemben tudja érvényesíteni, hiszen a Pizzaboypecs.hu kizárólag a
megrendeléseket közvetíti a felek között.
Szerződés megszűnése és felmondása
A szerződés mind a Felhasználó, mind a Pizzaboypecs.hu részéről indoklás nélkül, a
Felhasználónak ill. az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.
Záró rendelkezések
A Pizzaboypecs.hu fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosításról mentés nem
készül, mindig az oldalon feltüntetett ÁSZF aktuális szövege érvényes. A Pizzaboypecs.hu
nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.
A szerződő felek az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári
Törvénykönyv irányadó rendelkezéseit veszik figyelembe.